top of page

Värdlandsstöd i fokus under storövningen Aurora 23

3 feb. 2023

Den 24 april kommer kriget till Sverige. Dagen har föregåtts av en veckas instabilitet i samhället; på sina håll otjänligt dricksvatten, svårigheter att få ut kontanter och svajig elförsörjning.

Mobilisering av såväl anställd personal hos Försvarsmakten som värnpliktiga genomfördes i mitten av april. Den 24 april kommer så regeringens beslut med påföljande order från ÖB: inta skärpt beredskap.


Så inleds den mest omfattande försvarsövningen som genomförts, den tre veckor långa Aurora 23. Närmare 30 000 personer deltar. Utöver nära nog samtlig svensk militär även förband från 14 andra nationer, och inte minst ett stort antal civila aktörer.– Det stora internationella deltagandet är en av de saker som utmärker den här övningen, säger övningsledaren brigadgeneral Stefan Andersson.


Aurora 23 liknar i många avseenden den motsvarande övning som skulle genomförts 2020, men som fick flyttas fram på grund av pandemin. Även den övningen planerades med tanke på ett stort internationellt deltagande och Stefan Andersson förklarar att den internationella aspekten är viktig av flera skäl.– Främst helt enkelt för att flera av de här nationerna som kommer och stödjer oss i händelse av ett skarpt läge. Vi måste öva såväl värdlandsstöd, alltså hur vi tar emot hjälp från andra nationer, som samarbete på alla nivåer, från stabsarbete till strid. Men övningen skickar också en viktig signal om att vi är en trovärdig säkerhetspolitisk aktör, säger han.


Under det tre dagar långa mötet på Ledningsregementet i Enköping går man bland annat igenom övningen dag för dag. På en gigantisk karta placeras markörer ut som visar var olika förband och enheter kommer att befinna sig vid olika tidpunkter, var förflyttningar och övningsmoment kommer att ske.


I korthet följer övningen ett scenario där motståndaren inleder med en rad så kallade subversiva operationer, alltså störande och saboterande aktiviteter i samhället, och sedan genomför olika väpnade attacker. Övningen sker över hela Sverige men med en koncentration till de södra delarna, inklusive Gotland.


De moment som övas rör allt från transporter till strid på marken, till sjöss och i luften. Inledningsvis ska exempelvis amerikanska förband med materiel förflyttas från gränsen till Norge i höjd med Trondheim ner till södra Sverige. I Västerhavet och i Östersjön övas kustförsvar och i södra Sverige deltar bland annat brittiska, finska och amerikanska enheter i luftförsvar när polsktflyg attackerar.


För första gången under en övning ska moraliska aspekter studeras, för att skapa en bild av hur människor agerar och reagerar i en sådan ”skarp övning” som Aurora 23 är.Planeringen bygger som sagt i stort på den uppskjutna Aurora 20. Det allvarliga säkerhetspolitiska läget och det faktum att Sverige är på väg in i Nato har inte nämnvärt påverkat övningens utformning, säger övningsledare Stefan Andersson. Men han understryker att Försvarsmakten på mycket kort tid kan växla från övning till skarpt läge om så skulle krävas.


bottom of page