top of page
20220204_antseh01_Gotland_P18_regementes_hogtidsdag_001.jpg

OM OSS

FÖRENINGENS SYFTE

Föreningen har till uppgift att genom övningar, föredrag, tävlingar m.m. bereda medlemmarna tillfälle att befästa och utvidga sina militära kunskaper och färdigheter. Föreningen skall bevaka medlemmarnas intressen som reservofficerare och verka för god sammanhållning mellan medlemmarna. Vidare skall föreningen verka för ett gott samarbete med likartade organisationer och sammanslutningar där Svenska Flottans Reservofficersförbund/Malmökrets (SFRO/M), Malmö Frivilligförsvarscentrum (MFFC), Skånes Försvarsutbildningsförbund samt Allmänna Försvarsföreningen (AFF) är de viktigaste.

SVEROF

Nationella förbundet Sverof organiserar elva lokalavdelningar runt om i landet där Reservofficersföreningen i Skåne ingår och är förbundets första anslutna lokala förening och förbundets näst äldsta.

RESERVOFFICERARNA

Förbundet Reservofficerarna är en aktiv facklig part som företräder landets reservofficerare gentemot arbetsgivaren Försvarsmakten. Som medlem i Sverof och SFRO* får du både stöd och rådgivning när du behöver det. Genom vår tidning Reservofficeren och hemsidan får du viktig information.

Förbundet Reservofficerarna är medlem i SACO och OFR (Offentliganställdas förhandlingsråd i vilket även Officersförbundet ingår).

(* Svenska Flottans Reservofficersförbund)

bottom of page