top of page

Sverige får ny arméchef: Karl Engelbrektson lämnar över till Jonny Lindfors

10 maj 2023

Brigadgeneral Jonny Lindfors kommer den 1 juli att ta över som arméchef efter generalmajor Karl Engelbrektson. Den 10 maj gav Kungen företräde för generalerna där Kungen informerades om pågående verksamhet och utveckling inom armén och stödet till Ukraina, enligt ett pressmeddelande från hovet. Enligt Försvarets Forum befordras Lindfors till generalmajor i samband med befordran.

Brännström. Karl Engelbrektson har lett armén i tider av förändring och lämnar över befälet från den 1 juli 2023.


Brigadgeneral (bgen) Jonny Lindfors är förbandsproduktionschef i Högkvarterets produktionsledning sedan mars 2021. Enligt en orelaterad artikel på Kungliga Krigsvetenskap­sakademien (KKrVA) var han dessförinnan regementschef vid Norrbottens regemente, I 19, i Boden. Han har gjort två utlandstjänster; en i Kosovo och en i Afghanistan. Enligt en intervju i Officerstidningen, är brigadgeneral Lindfors uppvuxen i Kiruna. Han har, utöver Försvarshögskolans (FHS) högre stabsutbildning, även utbildats vid US Army War College och Danske Forsvarschefens Sikkerhedspolitiske Kursus.

bottom of page