top of page

Reservofficersföreningen i Skåne höll sitt 98:e ordinarie årsmöte

3 mars 2023

Tisdagen den 28:e februari genomförde föreningen sitt 98:e ordinarie årsmöte med stadgeenliga ärenden. Deltog gjorde 29 medlemmar.

RiS pistolmästerskap 2022 blev Bertil Nilsson guldmedaljör, Kay-Åke Ohlsson silvermedaljör samt Johan K. Persson bronsmedaljör.


Mottagare av RiS förtjänstmedaljer tilldelades Tomas Malm föreningens förtjänstmedalj i Silver och Henrik Nellestrand föreningens förtjänstmedalj i Guld. Stort grattis och applåder mottog medaljörerna och pistolmästarna.


Efter årsmötet fick vi ett intressant föredrag med forskningsledare på FOI:s avdelning för Försvarsanalys RO/övlt Niklas Granholm.


När Ryssland förnyade sitt angrepp på Ukraina i februari 2022 påbörjades en marin del av kriget med tydliga operativa och strategiska effekter. Med fokus på kriget i landdomänen, har detta kommit i skymundan, trots att det har större betydelse än många föreställer sig. Hur har förloppet i sjökriget sett ut hittills? Vilka koncept, stridskrafter och tekniska system har använts? Vad kan man säga om utfallet så här långt? Vilka kan implikationerna vara för svensk del?Styrelsen tackar alla som deltog denna kväll.bottom of page