top of page

Finland rustar upp för flera miljarder: ”Skäl att ta lärdom av det vi sett i Ukraina”

13 dec. 2022

Finland satsar nu rekordbelopp på vapen och försvarsmateriel. På försvarets inköpslista finns toppmodernt raketartilleri och andra precisionsvapen, de flesta från USA.

– Någon bottenlös kassa har vi förstås inte, men vi lever i en tid då det verkligen är viktigt att ta hand om den nationella säkerheten, säger De Grönas gruppordförande Atte Harjanne, som också sitter i riksdagens försvarsutskott.


Bottenlös vore en överdrift, men just nu är försvarets inköpskassa rekordstor.

Flygvapnets köp av F-35 blev en historisk tiomiljardersaffär, marinens nya korvetter är likaledes ett pågående miljardprojekt och efter Rysslands invasion av Ukraina beslöt regeringen samstämmigt i våras att öka försvarsbudgeten ytterligare.


Försvaret fick omkring 490 miljoner euro för inköp av försvarsmateriel med kort varsel, plus en beställningsfullmakt värd omkring 1,7 miljarder euro för mer långfristiga upphandlingar.

Det stod klart från början att mycket av den summan skulle gå till ammunition och olika precisionsvapen för både armén, marinen och flygvapnet, men nu finns noggrannare uppgifter om vad försvaret haft på sin inköpslista.


Fylla på ammunitionslagren

Amerikanska myndigheter gav nyligen klartecken för försäljningen av 40 stycken AIM-9X luftstridsrobotar och 48 stycken JSOW-bomber (Joint Stand Off Weapon) för flygvapnets Hornet-plan.

Det handlar om samma vapentyper som Hornet-planen redan är utrustade för. Nu är tanken att fylla på ammunitionslagren för omkring 300 miljoner euro. Enligt statsrådets senaste försvarsredogörelse som skrevs hösten 2021 har man inte uppnått alla målsättningar för hur mycket ammunition det bör finnas i lager.


– Med de här satsningarna kommer vi nog en god bit på väg. Vi ser ju också hur vårt främsta säkerhetshot förbrukar sina egna krafter i Ukraina så vår relativa försvarsförmåga är nu ganska vass, påpekar Atte Harjanne.


– Vi har haft hyggligt bra lager, men visst är det skäl att ta lärdom av det vi sett i Ukraina: hur en potentiell fiende agerar och vad som behövs. Tilläggsanslagen som nu leder till de här uppköpen är förstås en reaktion på det vi har sett, förklarar SFP:s gruppordförande Anders Adlercreutz.


Avancerat raketartilleri för 500 miljoner

Framförallt ska armén bli slagkraftigare genom en verklig jätteorder, som också fått grönt ljus av myndigheterna i USA förra månaden.

Finland har för avsikt att köpa avancerat raketartilleri av typen GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), som USA redan levererat till Ukraina och som orsakat svåra ryska förluster.


De ukrainska styrkorna har framgångsrikt använt sig av GMLRS-raketer avfyrade från HIMARS-terrängfordon. Finland har inga HIMARS-fordon, och planerar veterligen inte att köpa sådana heller, men GMLRS-raketerna passar också arméns nuvarande raketartillerisystem, monterat på bandfordon.


Finland har nu möjlighet att köpa upp till 400 moduler med 6 raketer i varje, sammanlagt 2 400 raketer, för omkring 500 miljoner euro. Det skulle vara en av de största GMLRS-affärerna hittills utanför USA.


Vidare har Finland beslutat att köpa ytterligare 38 stycken K-9 pansarhaubitsar från Sydkorea, plus ett parti ammunition för sammanlagt omkring 150 miljoner.


Härtill kommer flera mindre inköp, bland dem ett parti ammunition för arméns Leopard-stridsvagnar och 57 mm ammunition för marinens fartyg. Upphandlingen sker tillsammans med Sverige, så att finska och svenska marinen får kompatibel ammunition till ett förmånligare pris, enligt Försvarsministeriet.


Politisk enighet

Regeringspartierna har den senaste tiden grälat om flera olika lagförslag och allmänna spelregler, men inte då det gäller vapenköpen.


– Naturligtvis har vi en stark vilja att ta ansvar i regeringen och se till att Finland hålls tryggt, försäkrar Atte Harjanne.


– Man skulle kanske hoppas att ett konstruktivt sätt att nalkas försvarsfrågor också skulle återspeglas i resten av politiken, men det är förstås inte fallet, konstaterar Anders Adlercreutz.


Utöver försvarets vapenköp har regeringen också styrt mer pengar än tidigare planerat till Gränsbevakningen, för köp av nya övervakningsplan och det omtalade stängselbygget vid östgränsen.

bottom of page