top of page

Försvarsmaktens budgetunderlag tar höjd för snabb tillväxt

7 mars 2023

Försvarsmakten anger på sin hemsida att de har lämnat sitt budgetunderlag för 2024 till regeringen. Överbefälhavarens militära råd från hösten 2022 utgör grunden avseende behoven av fortsatt förmågeutveckling.

 – Det allvarliga säkerhetsläget kräver att vi upprätthåller ett aktivt försvar här och nu och att vi stödjer Ukrainas försvarsansträngningar. Detta samtidigt som vi fortsätter de militära förberedelserna för Natomedlemskap och vidtar fortsatta åtgärder för att växa. Särskilt det omfattande militära stödet till Ukraina, med materiel och utbildning, medför behov av prioriteringar, säger Försvarsmaktens generaldirektör Mikael Granholm. 


Försvarsmakten konstaterar att myndighetens stöd till Ukraina, med materiel och utbildning, påverkar såväl nationell militär förmåga som planerad förmågeökning. Försvarsmakten kommer successivt redovisa bedömningar av hur beslutad inriktning påverkas. Säkerhetsläget är mycket allvarligt och omvärldsutvecklingen är osäker. Snabba och än allvarligare händelseutvecklingar kan inte uteslutas. Den samlade försvarsförmågan behöver öka. Både det nationella och det gemensamma försvaret, den dag Sverige blir medlem i Nato, kräver att Sveriges försvarsförmåga förstärks. 


– För att inte tappa tempo i förmågehöjningen av det militära försvaret krävs tidiga politiska beslut om bland annat utökade ekonomiska ramar mot två procent av BNP. I budgetunderlaget för 2024 redovisar vi dels förslag till fortsatta steg i riktning mot två procent av BNP och dels planering i enlighet med nu tilldelad lägre ekonomi, avslutar Mikael Granholm.bottom of page