top of page

Thomas Nilsson blir ny chef för Must

24 mars 2023

Regeringen har i dag beslutat att utse generalmajor Thomas Nilsson som chef för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Försvarsmakten från och med den 1 maj 2023. Han befordras samtidigt till generallöjtnant.

– Jag är glad för förtroendet att få leda den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten framöver. Must ger regeringen och överbefälhavaren unika beslutsunderlag om omvärldsutvecklingen och hot mot Sveriges säkerhet, säger Thomas Nilsson.


Han tar över rollen som chefen Must från Lena Hallin som kommer gå i pension. Thomas Nilssons förordnande löper fram till den 30 april 2027. För närvarande står han till förfogande hos chefen för försvarsstaben. Dessförinnan var han Försvarsmaktens CIO (Chief Information Officer) mellan 2020 och 2022.


På frågan vad han anser är viktigast för Must framöver svarar han snabbt:– Med anledning av det allvarliga säkerhetspolitiska läget, kommer jag arbeta för att Must fortsätter utvecklas för att möta förändrade krav.


bottom of page