top of page

Sverige och USA har påbörjat förhandlingar om avtal om fördjupat försvarssamarbete

9 jan. 2023

Regeringen anger på sin hemsida att Sverige och USA har påbörjat förhandlingsprocessen om ett avtal som fördjupar försvarssamarbetet mellan våra länder. Förhandlingarna rör ett så kallat Defense Cooperation Agreement (DCA), vilket kommer att utgöra ett ramverk för det fortsatta försvarssamarbetet genom att reglera de juridiska förutsättningarna för amerikanska styrkors närvaro i Sverige. USA har ingått motsvarande avtal med flera andra samarbetsländer. Ett DCA öppnar för ett ännu närmare samarbete med USA både bilateralt och inom ramen för Nato.

Säkerhetsläget i Europa har ändrats fundamentalt med Rysslands oprovocerade aggression mot Ukraina. Det nya, försämrade säkerhetsläget innebär att Sverige behöver kunna agera snabbt på en komplex säkerhetsutveckling – enskilt och tillsammans med andra. USA är Sveriges viktigaste säkerhets- och försvarspolitiska partner, både bilateralt och inom Nato. I maj 2016 undertecknade Sverige och USA en gemensam avsiktsförklaring om fördjupat bilateralt försvarssamarbete. 2018 ingick Sverige en trilateral avsiktsförklaring tillsammans med Finland och USA. Genom att skapa förutsättningar för en amerikansk närvaro i Sverige, bland annat i form av övningar, stärks vår säkerhet.


Förhandlingar om ett DCA är en naturlig utveckling av Sveriges och USA:s långvariga samarbete inom säkerhets- och försvarsområdet. Ett DCA möjliggör för ett mer kontinuerligt samarbete genom att reglera förutsättningarna för amerikanska styrkor att verka i ett annat land. Det rör sig bland annat om frågor om amerikansk militär personals rättsliga status, tillgång till baseringsområden, förhandslagring av materiel, skatter och tullar. Avtalet skapar också förutsättningar för amerikanskt militärt stöd om säkerhetsläget så kräver och är således ett avtal med stor betydelse för Sveriges säkerhet. Att USA och Sverige inleder förhandlingar om ett DCA är en tydlig signal om fortsatt amerikanskt engagemang för säkerhet i Europa och i vårt närområde. USA har även ingått ett DCA med Norge och förhandlingar pågår med både Danmark och Finland om DCA.


Avtalet, och de författningsändringar som det bedöms föranleda, ska behandlas och godkännas av riksdagen. Avtalet kommer att kunna träda i kraft när Sverige genomfört de författningsändringar som krävs. När avtalet har ingåtts möjliggör det för våra länder att ytterligare fördjupa vårt bilaterala säkerhets- och försvarssamarbete, stärka samarbetet som allierade i Nato liksom bidra till stärkt transatlantisk säkerhet och stabilitet.bottom of page