top of page

Saab och Embraer tecknar avsiktsförklaring om fördjupat samarbete

13 apr. 2023

Saab och den brasilianska flygtillverkaren Embraer skrev den 11 april under en avsiktsförklaring i Rio de Janeiro att Saab ska understödja Embraer i att marknadsföra sitt nya transportflygplan C-390 Millennium mot svenska flygvapnet, enligt ett pressmeddelande publicerat samma dag. Embraer kommer att hjälpa Saab sälja fler Jas 39 Gripen till såväl det brasilianska flygvapnet som till nya potentiella kunder i Sydamerika.

Vidare ska Saab och Embraer också utforska möjligheterna att använda befintliga nätverk och anläggningar, som Gripen Design and Development Network (GDDN), testcentret Gripen Flight Test Center (GFTC) och Embraers anläggning för slutmontering i Gavião Peixoto. Det innebär att Embraer och Saab ska samarbeta för att öka Embraers delaktighet i framtida Gripenaffärer.


Bolagen ska också samverka på ingenjörssidan och med tekniska studier om framtida stridsflyg, vilket konsoliderar den tekniköverföring Saab gör till försvarsindustrin i Brasilien inom det brasilianska Gripenprogrammet. De kommer också att utvärdera integrationen av Saabs system på C-390, som kan användas för en rad olika typer av uppdrag. Det arbetet kan stödja såväl den framtida utvecklingen av Gripen till 2060 som andra framtida behov inom stridsflyg som uppstår under den tiden.

bottom of page