top of page

Saab får order på mobilt luftvärnssystem från FMV

17 jan. 2024

FMV och Försvarsmakten kommer att använda systemet för två olika konfigurationer, som båda integreras på bandvagnen BvS10, för att vidare definiera Sveriges framtida behov av mobilt luftvärn.

- Jag är stolt att Sverige väljer Saabs lösning till det här ändamålet. Vi erbjuder ett avancerat mobilt system som skyddar trupperna ute på slagfältet, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.


Saabs MSHORAD är en fordonsintegrerad lösning som används för att snabbt och effektivt identifiera, motverka och neutralisera hot i luften, exempelvis obemannade flygande farkoster (UAV:er) och bepansrade helikoptrar. Systemet består av en mobil radarenhet baserad på Saabs radar Giraffe 1X och en mobil eldenhet baserad på Saabs robotsystem RBS 70 NG. Enheterna kopplas samman med Saabs ledningssystem för markbaserat luftvärn, GBAD C2. 

bottom of page