top of page

Rekordmånga vill bli officer

3 feb. 2023

Försvarshögskolan anger i en nyhetsartikel att 1 045 personer har anmält sig till Officersprogrammet 2023. Det är den högsta anmälningssiffran sedan programmet 2008 inrättades som högskoleutbildning.

Kvinnors intresse för officersutbildning har ökat de senaste åren, från drygt 17 procent 2019 till 31 procent 2022 och 30,6 procent 2023.


– Det här är så klart väldigt bra nyheter. Att vi ser ett ökat intresse för att utbilda sig till officer är välkommet givet omvärldsutvecklingen, och det är särskilt glädjande att den ökande trenden av kvinnliga sökanden håller i sig, säger Anders Persson, brigadgeneral och vice rektor vid Försvarshögskolan.


Nu väntar behörighetsgranskningar samt tester och intervjuer vid Plikt- och prövningsverket. Antagningsbesked skickas ut i juni och programmet startar i augusti.


bottom of page