top of page

Nya kängor till Försvarsmakten

5 feb. 2024

Under den gångna hösten har FMV medverkat i Försvarsmaktens arbete för att snabbt öka tillgängligheten och möta behovet av personlig utrustning för värnpliktiga.

– Försvarsmakten gav oss i uppdrag att snabbt anskaffa en tillfällig känga och vi genomförde upphandlingen under hösten. Under det intensiva arbetet i att stödja Försvarsmakten med att möta behovet inom personlig utrustning är teamet vid FMV, som jobbar med fotbeklädnad, glada att vi nu har tecknat avtal med Blue Aerospace AS för anskaffning av nya marschkängor, säger Marvin Lifbom, avdelningschef FMV verksamhetsområde logistik.


Den känga som precis upphandlats är tänkt som en tillfällig ersättare till känga M/90 och är baserad på samma tekniska specifikation, men med en förbättrad yttersula. Sulan har både högre värmetålighet och bättre lagringsegenskaper, vilket innebär bättre skydd och lagringstid.


I avtalet ingår 70 000 kängor med option på ytterligare 20 000, samt 140 000 inläggssulor.

Modellen har arbetsnamnet Marschkänga 24 och kommer att tillverkas av YDS med förväntad leverans till FMV innan sommaren 2024.


– Med den här leveransen fyller vi upp Försvarsmaktens nuvarande behov av kängor, så de är efterlängtade, säger Elisabeth Olofsson, systemingenjör FMV verksamhetsområde logistik.


– Fotbeklädnad är ett komplext område, som ska klara av många krav, kopplade såväl till den externa miljön som till människans egenskaper och förutsättningar. Det kommer att hända mycket inom området kommande år, säger Marvin Lifbom.

bottom of page