top of page

Jonas Wikman blir ny chef för flygvapnet

31 okt. 2022

Generalmajor Jonas Wikman tillträder den 14 december som flygvapenchef. Han är för närvarande ställföreträdande insatschef och efterträder generalmajor Carl-Johan Edström som kommer befordras till generallöjtnant och bli chef för Försvarsmaktens operationsledning.

– Det är en stor ära och förmån att få leda Flygvapnet i denna oroliga tid när behovet av vår förmåga och utvecklingen av vår framtida förmåga är viktigare än på mycket länge, säger han.

Jonas Wikman tog sitt första kliv in i Försvarsmakten 1991 som värnpliktig på F 4 med utbildning vid plutonbefälsskolan på F 6.

Därefter påbörjade han sin pilotutbildning och har genom åren skaffat sig en bred erfarenhet inom Försvarsmakten på ett flertal chefsbefattningar.

Han har pilotbakgrund och har flugit både Draken och Gripen. Även flyglärare finns på hans CV.

Han har även genomfört internationell insats i Afghanistan som senior rådgivare till det afghanska flygvapnet under Natos Resolut Support Mission i Kabul.

Jonas kommer från Härnösand. Han är gift med Katarina, har tre barn och två barnbarn. På den lilla fritid han har ägnar han sig åt familjen, huset och vistas gärna i naturen.

bottom of page