top of page

Högnivåbesök under Krigsvetenskapsakademiens högtidsdagen

18 nov. 2022

Under den inledande delen av högtidsfirandet, vilket traditionellt hölls i Börshuset, genomfördes ett estradsamtal mellan försvarscheferna från Norge och Danmark, generalerna Eirik Kristoffersen och Flemming Lentfer och Kommendören för Finlands försvarsmakt general Timo Kivinen under ledning av överbefälhavaren, generalen och ledamoten Micael Bydén.

I sitt hälsningsanförande underströk Bydén allvaret i den säkerhetspolitiska situationen vilken innefattat ryska hot om användandet av nukleära stridsmedel och som en konsekvens, betydelsen av det fördjupade nordiska försvarssamarbete som blir följden av ett Nato-medlemskap. Han tryckte även på vikten av att Sverige blir en nettobidragsgivare till alliansens försvarsförmåga där tvåprocentmålet är en signal om viljan till detta.


General Timo Kivinen betonade allvaret i omvärldsläget och såg ett utdraget krig i Ukraina som sannolikt. Ett Finland i Nato reducerar ryska möjligheter att pressa landet, ökar den militära förmågan liksom möjligheterna att harmonisera planeringen mellan de nordiska länderna. På frågan vilka budskap han önskade ge var Kivinen tydlig med betydelsen av att vara en bidragare till säkerhet, att den strategiska effekten av ett finländskt och svenskt Nato-medlemskap ökar samt att integrationsprocessen för våra länder bedöms ta år.


Generalerna Kristoffersen och Lentfer vars länder varit Natomedlemmar sedan 1949 uttryckte stark positivism över ett kommande finländskt och svenskt medlemskap. Kristoffersen tryckte på vikten av snabbast möjliga integrationsprocess och nordområdets ökade strategiska betydelse, ett resultat av klimatförändringarna, vilket påverkar såväl Finland som Sverige, liksom att såväl Skandinavien, Baltikum som Nordområdet bildar en militärstrategisk entitet. Utifrån ett norskt perspektiv hävdade Kristoffersen att ett finländskt och Svenskt medlemskap fundamentalt ändrar förutsättningarna för försvaret av vårt västra grannland och möjliggör en integration i alla domäner, land-, sjö- och luftmilitärt samt avseende cyber, och de civila delarna av totalförsvaret. Samtidigt var han mycket tydlig med USAs fundamentala betydelse för Nato. General Lentfer betonade att Nato också säkrat Danmarks säkerhet sedan 1949 och att alliansen har en vida större roll än den militära dimensionen, således att som en politisk allians med stor militär förmåga medverka till försvaret av de demokratiska värdena och fred. Han hänvisade också till de fyra skandinaviska ländernas sammantagna resursstyrka som innebär en regional maktfaktor samt att säkerhetsfrågorna behöver berör samtliga politikområden.


Närvaron i akademien av de fyra främsta militära företrädarna från Danmark, Finland, Norge och Sverige får anses vara en historisk tilldragelse, vilken ger uttryck för ett kommande, än mera fördjupat försvarssamarbete mellan de nordiska länderna. Då inom ramen för den atlantiska försvarsalliansen.

bottom of page