top of page

FMVs beställning av Patrias nya trupptransportfordon lagd, kallas Patgb 300

18 apr. 2023

FMV har gjort en första beställning av 20 trupptransportfordon för leverans till Försvarsmakten, kallad pansarterrängbil 300, enligt ett pressmeddelande från Patria. Fordonet är resultatet av ett multinationellt samarbete mellan bland annat Sverige samt industriföretaget Patria som Sverige anslöt sig till förra året. Leveransen av de första trupptransportfordonen till Försvarsmakten är planerad till början av maj och slutleverans sker i oktober enligt FMVs pressmeddelande.

Forsknings- och utvecklingsavtalet Common Armored Vehicle System, CAVS, är alltså ett multinationellt samarbete mellan Sverige, Finland, Lettland och Tyskland, samt industriföretaget Patria. Det syftar till att utveckla ett pansarfordonssystem baserat på de inblandade ländernas gemensamma krav.


– Det här är den fjärde generationens Patriafordon, med ett något enklare chassi, men med bra delsystem från den tidigare, mer avancerade, versionen Patgb 360. Det här blir ett fordon som är robust, enkelt att framföra och med låga underhållskostnader, säger Håkan Larsson, projektledare på FMV.  


Programmet bygger på att man ska undvika nationella särkrav, vilket bland annat är en fördel under serieproduktion med gemensam komponentflora, men även i ett försörjningsperspektiv i vidmakthållandefas. Det medger även interoperabillitet.


– Sen måste det så klart bli vissa svenska anpassningar på de fordon vi beställt till Försvarsmakten, det kommer man inte ifrån. Det handlar till exempel om anpassningar för sambandssystem och verkanssystem, avslutar Håkan Larsson.


En förutsättning för beställningen är att FMV nu tecknat avtal om att ingå i Frame Work Agreement, FA, under CAVS program. Detta innebär att FMV kan avropa fordon och systemmateriel, som gemensamt utvecklats under Research and Development Agreement nationerna emellan. I CAVS programmet finns också ett Life Cycle Management Agreement, LCM, där nationerna bland annat kostnadsdelar för ett gemensamt systemstöd från leverantören Patria.


Hittills har samarbetsprogrammet lett fram till en gemensam plattform, baserad på Patrias 6x6-fordon, och en version för trupptransport som uppfyller de gemensamma krav som programdeltagarna ställt. I fordonen ingår också olika delsystem, bland annat verkansystem, skyddssystem och mörkerkapacitet.bottom of page