top of page

FMV levererar trupptransportpansarterrängbil till Försvarsmakten

28 okt. 2023

Vid en ceremoni på Kvarn den 26 oktober lämnade FMV över en förserie på 20 nya trupptransportpansarterrängbilar, Patgb300A, till Försvarsmakten.

– Det är med stolthet vi lämnar över det här efterlängtade fordonet till Försvarsmakten, säger Johan Lampinen, chef pansarterrängbilar, FMV verksamhetsområde armé.

Projektet har varit forcerat, i april 2023 skrev FMV kontrakt med det finska försvarsindustriföretaget Patria Land Oy om att leverera 20 fordon inklusive systemmateriel, det vill säga reservdelar, utbytesenheter, fältsatser, tekniska publikationer och utbildningspaket, till Försvarsmakten.


– Redan i juni levererades det första fordonet, inklusive utbildning. Det sista fordonet levereras till Försvarsmakten i början av november i år, säger Johan Lampinen.

Att materielanskaffningen gått så fort beror på ett antal faktorer. En första förutsättning har varit att Sverige, tillsammans med Finland och Lettland, ingått i ett internationellt samarbetsprogram kallat Common Armored Vehicle System, CAVS, om gemensam forskning, utveckling och anskaffning av nya pansarfordon.


En andra förutsättning för snabb materielanskaffning har varit det finsk-svenska samarbetet, då den finska Försvarsmakten överlåtit sin egna ”slot-tider” i Patrias produktion till Sverige för tillverkning av Patgb 300. Den tredje förutsättningen har varit att undvika svenska särkrav som medför långa ledtider och utökade kostnader, både gällnade utveckling och anskaffning.


– I grunden handlar det också om ett mycket nära samarbete, dels internt inom FMV, dels med Försvarsmakten och Patria. Goda relationer och transparens gällande utmaningar har nog varit en nyckel, säger säger Håkan Larsson, projektledare FMV.

Trupptransportpansarterrängbilarna, som nu levererats, är en förserie inför ett kommande serieanskaffningsuppdrag om cirka 350 fordon, som ska levereras till Försvarsmakten under åren 2024 till 2033.

bottom of page