top of page

FMV har genomfört leveranskontroll av renoverade Pansarterrängbil 202/203

14 apr. 2023

FMV meddelade den 12 april att de första leveranskontrollerna nu genomförts på Pansarterrängbil 202/203, som genomgår renovering vid det finska försvarsföretaget Patria Land Oy. Projektet är planerat att avslutas i början av 2026 och då ska samtliga 168 fordon ha genomgått renovering.

att avslutas i början av 2026 och då ska samtliga 168 fordon ha genomgått renovering.

Renoveringsavtalet med Patria är uppdelat i två delar, en fast del och en rörlig del. I den fasta delen ingår åtgärder som genomförs på alla fordon som till exempel konfigurationsensning, omhändertagande av obsolescens, underhåll och reparation samt mindre modifieringar som en utkomst av Försvarsmaktens erfarenheter av systemet.


– I den rörliga delen ingår åtgärder som beslutas av Försvarsmakten i samband med statusundersökningen av fordonen, som görs innan de transporteras till Finland, till exempel ytbehandling och målning med mera, säger Gustav Ericsson, projektledare FMV.


– De fordon som FMV och Försvarsmakten nu genomfört leveranskontroll på håller mycket hög standard, säger Per Loman, Försvarsmakten, som ansvarar för mottagning av fordonsleveranserna.

bottom of page