top of page

FMV beställer fler skolflygplan

7 dec. 2022

FMV har fått i uppdrag av Försvarsmakten att anskaffa ytterligare tre SK40, ett digitalt planeringsverktyg, mer flygsäkerhetsmateriel, ytterligare utbildning för flyglärare samt fler datorbaserade utbildningsstationer. Det görs via optioner i grundkontraktet från 2021.

Under våren 2021 tecknade FMV kontrakt med Grob Aircraft SE i Tyskland för att leverera ett nytt skolflygplanssystem till Försvarsmaktens Grundläggande Flygutbildning (GFU). I kontraktet ingår utöver flygplanen bland annat simulatorer, flygsäkerhetsmateriel samt underhåll av flygmaskinerna och simulatorerna. Flygplansmodellen är en Grob 120TP och upphandlingen genomfördes i konkurrens.


FMV förväntas leverera de tre första flygmaskinerna samt simulator och flygsäkerhetsmateriel till första kvartalet 2023. Målsättningen är att utbildningssystemet ska stå klart på Malmen i Linköping för den första kullen pilotelever sommaren 2024.


Inledningsvis anskaffades sju flygplan, men nu väljer flygvapnet att genom FMV utlösa optioner om ytterligare tre flygplan. Med andra ord driftsätts tio flygplan succesivt under 2023 för att kunna ta emot pilotelever under 2024. Flygvapnet väljer också att avropa ytterligare flygsäkerhetsmateriel, ett planeringsverktyg för elev och lärare, samt utbildning i systemet för samtliga flyglärare och markpersonal inom flygvapnet.

bottom of page