top of page

Finlands, Norges och Sveriges försvarsministrar undertecknade en uppdaterad trilateral avsiktsförklaring

23 nov. 2022

Finland, Norge och Sverige stärker sitt trilaterala försvarssamarbete. Finlands försvarsminister Antti Kaikkonen, Norges försvarsminister Bjørn Arild Gram och Sveriges försvarsminister Pål Jonson undertecknade en avsiktsförklaring i Oslo den 22 november 2022.

I ljuset av det förändrade säkerhetspolitiska läget har samarbetet och sammanhållningen mellan likasinnade stater blivit allt viktigare. Därför vill Finland, Norge och Sverige utöka och förbättra sitt trilaterala försvarssamarbete. I den uppdaterade trilaterala avsiktsförklaring som undertecknades den 22 november 2022 uttrycker de tre ländernas försvarsförvaltningar en gemensam ambition att stärka det trilaterala samarbetet.


Det gemensamma målet i den uppdaterade avsiktsförklaringen är att utöka och stärka samarbetet inom den operativa planeringen mellan Finland, Norge och Sverige i områden av gemensamt intresse, särskilt i de norra delarna av Finland, Norge och Sverige, samt att förbättra interoperabiliteten mellan ländernas väpnade styrkor.


Det trilaterala försvarssamarbetet stöder målen för det bredare nordiska samarbetet inom försvarsområdet (Nordefco). Det kompletterar också det trilaterala samarbetet mellan Danmark, Norge och Sverige samt det bilaterala försvarssamarbetet mellan parterna.

Avsiktsförklaringen innebär ingen skyldighet att vidta militära åtgärder. Sådana åtgärder kräver alltid separata nationella politiska beslut. Avsiktsförklaringen är inte ett rättsligt bindande dokument.

bottom of page