top of page

Beredskapskontroll – fällning av sjöminor utanför Ystad hamn

21 okt. 2022

I mitten av oktober beordrade Försvarsmaktens insatschef en oanmäld beredskapskontroll av sina marina förband. Beredskapskontroller är insatschefens verktyg för att inspektera underställda chefers förmåga att upprätthålla tillgänglighets- och beredskap.

Under denna beredskapskontroll fick 5:e amfibiebataljonen ur Älvsborgs amfibieregemente uppdraget att hastigt transportera sig från Göteborg för att fälla kontrollerbart minsystem i inloppet till Ystad hamn. Syftet med mineringen är kunna bekämpa fientliga ytgående farkoster och fientlig undervattensverksamhet i området. Hemvärnet från Militärregion Syd var även på plats och stöttade med bevakning av amfibieförbandens grupperingsplatser.

5:e amfibiebataljonen är ett sjörörligt förband som verkar där hav möter land med vapensystem som bekämpar mål på, under och över ytan.


– På det här sättet stärker och utvecklar vi vår förmåga att snabbt kunna verka med våra vapensystem i hela vårt närområde, säger bataljonschefen, överstelöjtnant Johan Wallin. 

Försvarsmakten växer och ökar förmågan. De närmaste åren kommer myndigheten att vara delaktig i en utveckling som innebär stora förändringar - som både motiverar och förpliktar.

bottom of page