top of page

BAMSE sköts skarpt på Gotland

2 maj 2023

Den 24 april genomförde Försvarsmakten för första gången en skarpskjutning med robotsystem 23 (RBS 23), även kallad BAMSE, på Tofta skjutfält. Detta enligt ett pressmeddelande från Försvarsmakten.

RBS 23 är ett vapensystem bestående av en robotvagn med en lavett monterad uppe på med plats för sex robotar och en sensorplattform med eldledningsradar och IR-kamera installerad på en fällbar mast. I vagnen finns även ett personalutrymme för två operatörer. Räckvidden för robotarna uppgår till 20 kilometer. Systemet kan även understödjas av separata spaningsradarenheter. RBS 23 utvecklades ursprungligen på 90-talet och kallades då Bofors Advanced Missile System Evaluation eller BAMSE förkortat.

Skarpskjutningen genomfördes på Tofta skjutfält, där Försvarets Materielverk (FMV) sköt upp en målrobot. Målroboten upptäcktes sedan av spaningsradar 90 och sköts ner av en eldenhet 23, enligt information från Försvarsmakten. Skytten och eldstridsledaren var inkallade på krigsförbandsövning och hade gjort sin värnplikt under utbildningsåret 2021/2022.


– Jag är oerhört stolt över de förmågor som vi har i Sverige. Det finns en hög grad av professionalitet bland soldater och officerare, och det här är teknik som är byggd och framtagen i Sverige. Vi har en industri som kan leverera teknik i världsklass, sa ställföreträdande arméchefen brigadgeneral Anders Svensson som närvarade vid skarpskjutningen.


– Genom skarpskjutningen bekräftar vi vår luftvärnsförmåga på Gotland. Vi visar att vi kan göra exakt det vi ska, nämligen att skjuta ner fientligt flyg och andra luftfarkoster, sa Luftvärnsregementets chef överste Mikael Beck, som också var övningsledare för skarpskjutningen.


FAKTA OM ROBOTSYSTEMET

Robotsystem 23 är ett luftvärn med medellång räckvidd som började utvecklas under 1990-talet och var klart i början av 2000-talet. Ett förband utbildades vid Luftvärnsregementet i Halmstad, men det infördes aldrig i Försvarsmaktens dåvarande insatsorganisation och dess utrustning hamnade i materielreserven. Det har tidigare återaktiverats och placerats på Gotland.


Den del av systemet som avfyrar luftvärnsroboten är eldenhet 23, en robotvagn som kan dras av valfritt dragfordon. Inne i vagnen finns plats för stridsledare och skytt, på vagnens tak finns en lavett med sex skjutklara robotar och en utfällbar åtta meter hög mast med eldledningsradar och ir-kamera. Eldenheten kan kopplas samman med spaningsradar 90 (PS-90), men den kan också operera oberoende om det krävs.bottom of page