top of page

Överste Lars O Jonsson blir regementschef för A 9

25 nov. 2022

Nu är det klart att överste Lars O Jonsson blir regementschef för Bergslagens artilleriregemente, A 9, som invigs 4 december. Lars O Jonsson tillträder sin nya befattning 1 december.

– Överste Jonsson har helt rätt bakgrund för jobbet. Han har tidigare jobbat med återetableringen av arméns regementen, däribland A 9 i Kristinehamn och är därmed väl förtrogen med de möjligheter och utmaningar som väntar. Senast har han varit brigadchef för Norrbottensbrigaden och innan dess stabschef och ställföreträdande chef för Artilleriregementet, säger arméchef Karl L E Engelbrektson.


– Jag anmälde tidigt intresse för denna tjänst. Indirekt eld har präglat hela min yrkesprofession – som utbildad i granatkastarsystemet hade jag ett ben i funktionen tidigt och under senare år har jag jobbat i olika chefsroller på Artilleriregementet i Boden. Jag ingår också i arméns införandeledning av de fyra nya regementena och jag ser fram emot att i min nya roll fortsätta att vara med och bygga upp A 9, säger Lars Jonsson.

Från sitt arbete i införandeledningen tar Jonsson med sig erfarenheter och nyttiga lärdomar som förhoppningsvis kommer att underlätta etableringsarbetet av A 9.

– Utmaningen är att de nya regementena har olika lokala förutsättningar där ett artilleriregemente är unikt och speciellt eftersom det är ett tekniskt truppslag som ställer andra krav när det gäller materiel, fordon, infrastruktur med mera, säger den blivande regementschefen.  


VIKTIG PUSSELBIT I TILLVÄXTEN

Genom att etablera Bergslagens artilleriregemente i Kristinehamn stärks artilleriförmågan i södra Sverige. En viktig pusselbit i Försvarsmaktens tillväxt.


– I den dystra kontext vi befinner oss i med krig i Ukraina ser vi tydligt artilleriets betydelse och vikten av indirekt bekämpning. Det accentuerar ytterligare behovet av fler plattformar för artilleriet, kommenterar Lars Jonsson.


– Min viktigaste uppgift blir att fullfölja de politiska beslut som fattats och se till att de blir verklighet. Vi ska bygga upp A 9 och skapa förutsättningar för en ökad produktion, det vill säga att vi kan utbilda fler värnpliktiga och fler krigsförband inom artilleriet. Arbetet kommer att ske i nära samverkan med framför allt P 4, A 8, Artilleriets stridsskola och civila aktörer som exempelvis försvarsindustrin. Även närkommunerna, framför allt Kristinehamns kommun, kommer att vara viktiga samverkanspartner för mig under regementets tillväxt.

Återetableringen av A 9 utgör den sista i raden av de beslutade återetableringarna i försvarsbeslut 2020. Innan A 9 har följande återetablerats: Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4), Norrlands dragonregemente (K 4), Dalregementet (I 13), Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår (I 21) samt Upplands flygflottilj (F16).


KVARSTÅR SOM BRIGADCHEF

Under en övergångsperiod kommer överste Jonsson att ha kvar sin befattning som brigadchef för Norrbottensbrigaden.


– Brigaden är i en stark tillväxtfas som bland annat innebär etablering av flera nya funktioner i Boden. Vi har dessutom ett etablerat samarbete med Finland och Norge på Nordkalotten, som är ett viktigt militärstrategiskt område. Detta samarbete kommer också att fördjupas. Det är därför viktigt att jag fortsatt har ansvar för Norrbottensbrigadens utveckling, till dess att en ny chef är redo att ta över.


– Självklart kommer uppbyggnaden av A 9 vara prio 1. Men relativt omvärldsläget är det viktigt att vi upprätthåller vår beredskapsförmåga samtidigt som vi bygger nytt och ökar vår förmåga, därför måste jag parallellt kunna lösa uppgiften som chef för en av våra två armébrigader, avslutar Lars Jonsson.

bottom of page