top of page

Samverkan med RNS

17 dec. 2023

Reservofficersföreningen i Skåne fortsätter att etablera samarbetsytor med likasinnade organisationer och föreningar. Söndagen den 17:e december var det åter dags för att samarbetsmöte och denna gång med Reservofficersföreningen Norra Skåne.

Vi träffades på Lilla Torg i Malmö över en lunch och gick igenom respektive förenings verksamhet, medlemmar ,styrelse och aktiviteter.


Fokus är hur vi på bästa sätt skall ta tillvara på våra medlemmars intresse och hur vi kan erbjuda våra medlemmar att delta på varandras aktiviteter.

Jonas Stålhandske Palovaara ordf. RiS och Karl Falk, ordf RNS tar fortsatt dialog och båda tackade alla för ett bra och konstruktivt möte.


Bilden från vänster Thomas Hjörring RNS, Stefan Sandin RNS, Jonas Stålhandske Palovaara RiS, Karl Falk RNS, Hans C. Åkesson RiS och Peter Vanlid RiS.

bottom of page