top of page

RiS 99:e årsmöte genomfört

1 mars 2024

Onsdagen den 28:e februari klockan 18:00 genomförde Reservofficersföreningen i Skåne sitt 99:e ordinarie årsmöte. 28 medlemmar hörsammade kallelsen och stadgeenliga ärenden behandlades. Styrelsen framlade en proposition avseende uppdatering av föreningen stadgar i syfte att bereda föreningen möjlighet att utöka medlemsbasen samt ge medlemmarna ökat inflytande. Årsmötet biföll styrelsens förslag och andra beslutat i stadgeändringspropositionen väntas under hösten 2024.

Efter årsmötet hade vi glädjen att välkomna professor, läkare och reservofficeren Stefan Hansson till oss som föredrog sin militära tjänst som läkare i en traumatropp och hur dem arbetar. Väldigt intressant och lärorikt och gav en bra inblick i hur sjukvårdstjänsten och sjukvärdskedjan fungerade. Föredraget avslutades med många frågor och när de tystnade överräckte ordförande en gåva till kvällens föredragshållare Stefan Hansson som tack för ett mycket intressant föredrag.

Efter föredraget väntade en landgång och ett kamratligt umgänge där det fördes livliga diskussioner kring borden.

 

Styrelsen önskar framför ett stort tack till alla medlemmar för att bra verksamhetsår 2023 och för deltagarna på årsmötet. Vi blickar nu framåt mot 2024 och stundande 100-år jubileet 2026.
bottom of page