top of page

FMV tecknar avtal om eldhandvapen

27 mars 2023

FMV har tecknat ramavtal med den finska leverantören Sako om eldhandvapen till Försvarsmakten. Avtalet tecknas gemensamt med Finland och omfattar automatkarbin i kaliber 5,56x45, automatkarbin i kaliber 7,62x51, skarpskyttegevär i kaliber 7,62x51 och prickskyttegevär i kaliber 8,6 Lapua Magnum.

– Att Sverige och Finland skriver avtal med samma leverantör för samma vapensystem ökar möjligheterna kring samarbete kring användning, övning, utveckling och ammunitionsanskaffning. Valet av en finsk leverantör ger trygghet när det kommer till långsiktig försörjning av eldhandvapen säger Jonas Lotsne, chef för armémateriel på FMV.

De nya eldhandvapnen ska ersätta dagens Automatkarbin 4, AK4, Automatkarbin 5, AK5, och Prickskyttegevär 90, Psg 90.


Det har länge funnits ett behov för Försvarsmakten att modernisera sina eldhandvapen. Nuvarande AK4-system har använts sedan 1960-talet och AK5 utvecklades i början av 1980-talet och har uppgraderas i olika omgångar sedan dess. Med de nya systemen får Försvarsmakten en familj av modernare och lättare vapen med bättre ergonomi och bättre justeringsmöjligheter efter kroppsstorlek.


– Dagens avtal påverkar i stort sett all personal i Försvarsmakten och Hemvärnet, som på sikt får nya modernare vapen. Vi tar nu ett stort kliv framåt i arbetet med att byta ut i stort sett alla eldhandvapen i Försvarsmakten och det är väldigt glädjande, säger Jonas Lotsne.

Ramavtalet, som löper över tio år, ingår i en gemensam svensk-finsk upphandling av eldhandvapensystem med tillhörande teknik. Avsikten är att skapa försörjningstrygghet för både Finland och Sverige och att förbättra interoperabiliteten genom att länderna använder samma typer av vapen med samma typer av ammunition.


Ett första avropskontrakt omfattar vapen till ett värde av cirka 875 miljoner kronor.

Införande i Försvarsmakten är beräknat till 2024 för prickskyttesystemet. Införandet av ny automatkarbin i kaliber 5,56 påbörjas 2025. Därefter följer övriga vapentyper. Införandet kommer att ske stegvis i takt med att de nya vapnen levereras. I införandet ingår utbildning av instruktörer, teknisk personal och övrig personal i Försvarsmakten, samt utbildningsmaterial och underhåll.


Innan leveranser påbörjas genomförs omfattande tester av varje vapentyp, där såväl kvalitet som hantering och ergonomi testas under varierande förhållanden och i flera omgångar. Testerna genomförs både av kvalificerad testpersonal vid FMV och genom truppförsök.bottom of page